top of page

Uvjeti privatnosti i pravila korištenja

Ova stranica navodi uvjete korištenja i pravila privatnosti koja se primjenjuju prilikom korištenja web-stranice www.lead-alike.com kao i Uvjete rezervacija besplatnih konzultacija. Molimo Vas da pozorno pročitate Uvjete prije nego započnete korisiti našu stranicu. Korištenjem stranice prihvaćate suglasnost o pridržavanju pravila koja proizlaze iz ovih Uvjeta.

Svako korištenje web-stranice www.lead-alike.com podložno je niže navedenim uvjetima i rokovima. Dokumenti objavljeni na ovoj web-stranici smiju se kopirati isključivo u nekomercijalne svrhe te za individualnu upotrebu, uz poštivanje svih autorskih prava, drugih vlasničkih prava i svakog navedenog ograničenja prava. Nije dozvoljeno daljnje kopiranje, reproduciranje ili distribuiranje bilo kojeg dijela sadržaja stranice bez izričitog prismenog pristanka od strane Lead Alike d.o.o. Lead Alike d.o.o. će uložiti razuman napor kako bi se na navedenoj web-stranici našli  aktualni podaci, ali ne može biti odgovorno za njihovu točnost i potpunost. Svi korisnici koji pristupaju stranici www.lead-alike.com koriste njezin sadržaj na vlastitu odgovornost. Lead Alike d.o.o. nije odgovoran ni za kakve slučajne, indirektne, direktne, posljedične, ili kaznene štete nastale iz pristupa, korištenja ili nemogućnosti korištenja web-stranice www.lead-alike.com ili zbog bilo koje greške ili nepotpunosti u njezinom sadržaju. Lead Alike d.o.o. nije odgovoran niti za točnost niti za bilo koji drugi aspekt takvih informacija i ne preuzima nikakvu odgovornost za takve informacije. Lead Alike d.o.o.  zadržava pravo izmjene sadržaja ove web-stranice n u bilo kojem trenutku i iz bilo kojeg razloga, i nije odgovoran ni za kakve moguće posljedice proizašle iz takvih promjena. Ova web-stranica može sadržavati informacije o trećim stranama i poveznice do drugih web-stranica nad kojima Lead Alike d.o.o. nema kontrolu. Takve se informacije u skladu s time i označavaju.

Pravila privatnosti

Lead Alike d.o.o. za savjetovanje i usluge, Sv. Mateja 56, HR-10020 Zagreb, OIB: 83084603989  (“Lead Alike”)  je voditelj obrade Vaših osobnih podataka. Poštujemo Vašu privatnost i predani smo zaštiti i upravljanju Vašim podacima na pošten, zakonit i transparentan način i u skladu s važećim propisima, uključujući Uredbu 2016/679/EU (GDPR).
Ovim Pravilima privatnosti opisujemo zašto i kako prikupljamo Vaše osobne podatke putem web-stranice, kako ih koristimo i štitimo, s kim ih dijelimo  i kako nas možete kontaktirati vezano uz zaštitu Vaše privatnosti.

Zakonitost obrade

Vaše osobne podatke prikupljamo i obrađujemo na temelju različitih pravnih osnova, ovisno o prirodi osobnih podataka koji se pružaju i vrsti obrade. Većinu osobnih podataka obrađujemo na temelju činjenice da je to nužno za poduzimanje koraka radi sklapanja ugovora na vaš zahtjev. Nadalje, možemo obraditi vaše osobne podatke na temelju našeg legitimnog interesa. Kada se oslanjamo na naše legitimne interese, uvijek ćemo se pobrinuti da uravnotežimo te interese s vašim pravima. Pri tome ćemo uzimati u obzir vaša razumna očekivanja o obradi osobnih podataka koja se temelje na vašem ugovornom ili drugom odnosu s nama. Vaše osobne podatke obrađujemo i radi ispunjavanja svojih zakonskih obveza kao npr. obveze čuvanja poslovne dokumentacije i dr. U određenim situacijama oslanjamo se na vašu privolu kako bismo obradili vaše osobne podatke. Ako vaše osobne podatke obrađujemo na temelju dane privole, obavještavamo vas da imate pravo u svakom trenutku povući privolu.

Podaci koje prikupljamo i njihova upotreba

Našu web-stranicu možete posjetiti bez otkrivanja Vaših osobnih podataka. Ne prikupljamo osobne podatke o Vama  (kao što su Vaše ime i pojedinosti o kontaktu) kada posjetite ovu web-stranicu, osim ako dobrovoljno ne pošaljete podatke pomoću jednog od dostupnih obrazaca za određenu svrhu (kontakt obrazac, obrazac za rezervaciju termina) te date svoju privolu za prikupljanje i korištenje Vaših osobnih podataka u navedene svrhe. Svi osobni podaci koriste se isključivo u svrhu zbog koje su prikupljeni i za koje je dana privola. Privolu za obradu osobnih podataka mogu dati osobe s navršenih 16 godina ili više, dok za osobe mlađe od 16 privolu mora dati ili odobriti roditelj ili skrbnik. 

Čuvanje vaših osobnih podataka

Zadržat ćemo Vaše osobne podatke u mjeri u kojoj je takvo zadržavanje adekvatno, relevantno i ograničeno na ono što je potrebno za svrhe za koje se obrađuju. Nećemo zadržati osobne podatke duže nego što je potrebno za svrhu obrade, osim ako Zakon ne propisuje drugačije. Ako određene osobne podatke obrađujemo na temelju privole, u slučaju povlačenja privole izvršit ćemo brisanje Vaših osobnih podataka, osim ako ne postoji druga pravna osnova za obradu ili ako je obrada vaših osobnih podataka nužna radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva.

Brisanje osobnih podataka

Zahtjev za brisanjem osobnih podataka i poništenje privole za njihovim korištenjem možete ostvariti jednostavnom kontaktom sa svojim zahtjevom na našu e-mail adresu office@lead-alike.com

Pravo na podnošenje pritužbe nadležnom tijelu

Smatrate li kako obrada Vaših osobnih podataka nije u skladu s propisima o zaštiti osobnih podataka, imate pravo podnijeti pritužbu nadzornom tijelu. Nadzorno tijelo kojemu možete podnijeti pritužbu u Republici Hrvatskoj je nAgencija za zaštitu osobnih podataka (www.azop.hr).

bottom of page